CIJENE PROIZVODA NA VELETRŽNICI OSIJEK NA DAN 10.01.2017
Ukupno proizvoda: 35    Strana: 1 / 4
Proizvod
Cijena
MIN
Cijenaa
MAX
Najučestalija
cijena
        Razlika        
(22.12.2016.)
        Razlika        
-7 dana
        Razlika        
-30 dana
jabuka Idared-apple Idared 3,00 4,00 3,50                  
jabuka Jonagold-apple Jonagold 3,00 4,00 3,50                  
jabuka Golden delicious -apple Golden delicious 3,00 4,00 3,50                  
jabuka Granny Smith - apple Granny Smith 3,00 4,00 3,50                  
kruške-pear 6,00 11,00 9,00                  
grožđe stolno bijelo-table grapes white 18,00 20,00 19,00                  
grožđe stolno crno -table grapes black 16,00 18,00 17,00                  
kiwi-kiwi 6,00 12,00 9,00                  
naranča-orange 5,50 9,00 7,00                  
limun-lemon 8,00 10,00 9,00                  
realizacija: SPIN.HR