CIJENE PROIZVODA NA VELETRŽNICI RIJEKA NA DAN 02.07.2013
Ukupno proizvoda: 40    Strana: 1 / 4
Proizvod
Cijena
MIN
Cijenaa
MAX
Najučestalija
cijena
        Razlika        
(1.7.2013.)
        Razlika        
-7 dana
        Razlika        
-30 dana
jabuka Idared-apple Idared 7,00 8,50 7,00                  
jabuka Jonagold-apple Jonagold 7,00 7,00 7,00                  
jabuka Golden delicious -apple Golden delicious 8,50 9,50 9,00                  
jabuka Granny Smith - apple Granny Smith 11,00 11,00 11,00                  
kruške-pear 12,00 12,00 12,00                  
grožđe stolno bijelo-table grapes white 25,00 25,00 25,00                  
grožđe stolno crno -table grapes black 28,00 29,00 28,00                  
kiwi-kiwi 13,00 16,00 14,00                  
breskva-peach 9,00 14,00 13,00                  
marelica-apricot 16,00 19,00 18,00                  
realizacija: SPIN.HR