CILJNA CIJENA UTOVLJENE JUNADI

VELJAČA, 2015.

Ciljna cijena 1 kg toplog trupa R3, mladi bikovi 33,19 kn

Ciljna cijena 1 kg toplog trupa R3, junice 34,95 kn

Skupina junetine obuhvaća tri kategorije: mlade junetine (MJ), mladi bikovi (A), junice (E)

Obračun ciljne cijene utovljene junadi obavlja se na temelju 1 kg težina toplog trupa zaklane životinje i jedinica njegove novčane vrijednosti prema formuli: Cijena 1 kg utovljene junadi = težini 1 kg trupa utovljenog juneta x (čimbenik korekcije x novčana vrijednost 1 kg toplog trupa) Čimbenik korekcije («Narodne novine» Uredba o ciljnoj cijeni utovljene junadi 114/05., članak 5.)

Novčana vrijednost 1 Kg toplog trupa za mlade bikove i junice je prosječna cijena izračunata iz podataka kretanja prosječne otkupne cijene tijekom četiri tjedna u zemljama Europske unije, bez PDV-a.

Novčana vrijednost Izražava se kao kunska protuvrijednost EUR prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke , uvećan za 15%.

Ciljna cijena 1kg toplog goveđeg trupa objavljuje se krajem svakog mjeseca za sljedeći mjesec.

Pravna podloga: Republika Hrvatska
Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 66/2001. i 83/2002.)
Zakon o stočarstvu („Narodne novine“, br. 117/2003. i 130/2003.)
Pravilnik o kakvoći goveđih trupova i polovica na liniji klanja („Narodne novine“, br. 20/2004. i 10/2005.)
Uredba o ciljnoj cijeni utovljene junadi („Narodne novine“, br. 114/2005.)

HPA&TISUP
ARHIVA IZVJEŠTAJA

01. Izvještaj listopad-2005.pdf
02. Izvještaj studeni-2005.pdf
03. Izvještaj prosinac-2005.pdf
04. Izvještaj siječanj-2006.pdf
05. Izvještaj 02-2006.pdf
06. Izvještaj 03 (ožujak)-2006.pdf
07. Izvještaj 04 (TRAVANJ)-2006.pdf
08. Izvještaj 05 (SVIBANJ)-2006.pdf
08. Izvještaj 06 (lLIPANJ)-2006.pdf
11. Izvještaj 08 (KOLOVOZ)-2006.pdf
11. Izvještaj 10 (LISTOPAD)-2006.pdf
12. Izvještaj 11 (STUDENI)-2006.pdf
13. Izvještaj 12 (PROSINAC)-2006.pdf
14. Izvještaj 1 (Siječanj)-2007.pdf
15. Izvještaj 2 (Veljača)-2007.pdf
16. Izvještaj 3 (Ožujak)-2007.pdf
17. Izvještaj 4 (Travanj)-2007.pdf
18. Izvještaj 5 (Svibanj)-2007.pdf
19. Izvještaj 6 (Lipanj)-2007.pdf
21. Izvještaj 7 (Srpanj)-2007.pdf
22. Izvještaj 8 (Kolovoz)-2007.pdf
23. Izvještaj 9 (Rujan)-2007.pdf
24. Izvještaj 10 (Listopad)-2007.pdf
25. Izvještaj 12 (Prosinac)-2007.pdf
26. Izvještaj 1 (Siječanj)-2008.pdf
27. Izvještaj 2 (Veljača)-2008.pdf
28. Izvještaj 3 (Ožujak)-2008.pdf
29. Izvještaj 4 (Travanj)-2008.pdf
30. Izvještaj 5 (Svibanj)-2008.pdf
31. Izvještaj 6 (Lipanj)-2008.pdf
32. Izvještaj 7 (Srpanj)-2008.pdf
33. Izvještaj 10 (Listopad)-2008.pdf
34. Izvještaj 11 (Studeni)-2008.pdf
35. Izvještaj 12 (Prosinac)-2008.pdf
36. Izvještaj 01 (Siječaj)-2009.pdf
37. Izvještaj 02 (Veljača)-2009.pdf
38. Izvještaj 03 (Ožujak)-2009.pdf
39. Izvještaj 06 (Lipanj)-2009.pdf
40. Izvještaj 07 (Srpanj)-2009.pdf
41. Izvještaj 08 (Kolovoz)-2009.pdf
42. Izvještaj 09 (Rujan)-2009.pdf
43. Izvještaj 10 (Listopad)-2009.pdf
44. Izvještaj 11 (Studeni)-2009.pdf
45. Izvještaj 12 (Prosinac)-2009.pdf
46. Izvještaj 1 (Siječanj)-2010.pdf
47. Izvještaj 2 (Veljača)-2010.pdf
48. Izvještaj 3 (Ožujak)-2010.pdf
49. Izvještaj 4 (Travanj)-2010.pdf
50. Izvještaj 5 (Svibanj)-2010.pdf
51. Izvještaj 6 (Lipanj)-2010.pdf
52. Izvještaj 7 (Srpanj)-2010.pdf
53. Izvještaj 8 (Kolovoz)-2010.pdf
54. Izvještaj 9 (Rujan)-2010.pdf
55. Izvještaj 10 (Listopad)-2010.pdf
56. Izvještaj 11 (Studeni)-2010.pdf
57. Izvještaj 12 (Prosinac)-2010.pdf
58. Izvještaj 1 (Siječanj)-2011.pdf
59. Izvještaj 2 (Veljača)-2011.pdf
60. Izvještaj 3 (Ožujak)-2011.pdf
61. Izvještaj 4 (Travanj)-2011.pdf
62. Izvještaj 5 (Svibanj)-2011.pdf
63. Izvještaj 6 (Lipanj)-2011.pdf
64. Izvještaj 7 (Srpanj)-2011.pdf
65. Izvještaj 8 (Kolovoz)-2011.pdf
66. Izvještaj 9 (Rujan)-2011.pdf
67. Izvještaj 10 (Listopad)-2011.pdf
68. Izvještaj 11 (Studeni)-2011.pdf
69. Izvještaj 12 (Prosinac)-2011.pdf
70. Izvještaj 1 (Siječanj)-2012.pdf
71. Izvještaj 2 (Veljača)-2012.pdf
72. Izvještaj 3 (Ožujak)-2012.pdf
73. Izvještaj 4 (Travanj)-2012.pdf
74. Izvještaj 5 (Svibanj)-2012.pdf
75. Izvještaj 6 (Lipanj)-2012.pdf
76. Izvještaj 7 (Srpanj)-2012.pdf
77. Izvještaj 8 (Kolovoz)-2012.pdf
78. Izvještaj 9 (Rujan)-2012.pdf
79. Izvještaj 10 (Listopad)-2012.pdf
80. Izvještaj 11 (Studeni)-2012.pdf
81. Izvještaj 12 (Prosinac)-2012.pdf
82. Izvještaj 1 (Siječanj)-2013pdf.pdf
83. Izvještaj 2 (Veljača)-2013pdf.pdf
84. Izvještaj 3 (Ožujak)-2013pdf.pdf
85. Izvještaj 4 (Travanj)-2013pdf.pdf
86. Izvještaj 5 (Svibanj)-2013pdf.pdf
87. Izvještaj 6 (Lipanj)-2013pdf.pdf
88. Izvještaj 7 (Srpanj)-2013pdf.pdf
89. Izvještaj 8 (Kovovoz)-2013pdf.pdf
90. Izvještaj 9 (Rujan)-2013pdf.pdf
91. Izvještaj 10 (Listopad)-2013pdf.pdf
92. Izvještaj 11 (Studeni)-2013pdf.pdf
93. Izvještaj 12 (Prosinac)-2013pdf.pdf